logo flen pharma
Home   |  FAQ   |  research   |  scientific abstracts   |  distributors   |  contact info   |  vacancies   |  media library
Articles | Posters & Case Reports | Presentations

Articles

Van den Plas D., De Smet K., Sollie P., Kerihuell J. C. (2006)

Evaluatie van alginaatgelen bij de behandeling van beenulcera met aandacht voor verschillende wondhelingsparameters.
Dermatologie Actueel 96: 16 - 20.

Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol in een goed wondhelingsproces. De aanwezigheid van een ideaal vochtmilieu is een van deze aspecten. Een overmaat aan exudaat is nadelig aangezien het niet enkel water bevat, maar ook cellulair debris en cellulaire componenten (1) (enzymen, cytokines, groeifactoren, chemokines,...) die de wondheling vertragen. Bij een overmaat aan exudaat ontstaat een onevenwicht van deze cellulaire componenten. Dit verhindert de wond om over te gaan van de inflammatiefase naar latere stadia in het wondhelingsproces. Aan de andere kant vertraagt een te lage hoeveelheid wondvocht de wondheling aangezien dit ook noodzakelijke factoren bevat voor de groei van fibroblasten en epitheelcellen (2). Wondhelingsspecialisten besteden daarom veel aandacht aan het genereren van een voldoende vochtig milieu in de wond door producten aan te brengen die ofwel de wond bevochtigen (droge wonden) ofwel de grote hoeveelheid exudaat (natte wonden) absorberen om een goede wondheling te verzekeren.

Een ander belangrijk aspect in wondheling is het vermijden van wondinfecties. Op voorwaarde dat de immuunstatus van de patient niet gecompromitteerd is, vormt een beperkte hoeveelheid bacteriën meestal geen probleem. Als vuistregel wordt aangehouden dat eens de grens van 105 microorganismen per gram weefsel is bereikt, er een sterk risico op infecties speelt (3-4), wat samengaat met een sterke inflammatie van het omliggende weefsel. Tekenen van inflammatie zijn zwelling, roodheid, verhoogde hoeveelheid exudaat en pijn, hoofdzakelijk veroorzaakt door de activatie van immuuncellen, wat resulteert in een algemene daling van het comfort van de patiënt. Opdat groei van cellen en heling van wonden in het algemeen niet zou gehinderd worden, dienen wondproducten een lage graad van cytotoxiciteit en minimale maceratie te vertonen. In deze studie werden 81 patiënten met moeilijk helende beenulcera behandeld met Flaminal® Forte en Flaminal® Hydro. Dit zijn gelen gebaseerd op biodegradeerbare alginaten waarin tevens een natuurlijk voorkomend antimicrobieel systeem is geïncorporeerd dat een hoge affiniteit bezit voor de microbiële celwand en menselijke cellen minimaal beïnvloedt. Het doel van deze studie is na te gaan of deze producten voldoen aan de hierboven vermelde criteria door te kijken naar verschillende parameters in de klinische evaluatie van deze patiënten. Deze parameters werden vergeleken met de effectieve heling van de wonden.

return to articles
Articles | Posters & Case Reports | Presentations
Flaminal® Hydro | Flaminal® Forte | Flamigel® | Flamirins® | Extracalm®